Liquidity

קריאה של < 1 דקה

שם רישמי- Liquidity 

תרגום חופשי לעברית- נזילות

בקצרה- נזילות הינה מונח המתאר את השלב בו נכס או ביטחונות/ אגרות חוב יכולים להירכש או להימכר בשוק במהירות ללא השפעה על ערכו של הנכס.

וקצת יותר מזה- במערכת פיננסית נזילות הינה בעלת חשיבות מרכזית. שמירת כמות גדולה של נכסים נזילים מקטינה את ההכנסות ולכן בנקים מעוניינים להקטין את אחוז אחזקת הנכסים הנזילים. נזילות פיננסית מהווה מדד ליכולת של הלווה להחזיר את חובותיו במועד פרעונם. ישנן מספר דרכים לחישוב נזילות:

  • יחס שוטף - Current Ratio - זהו היחס הפשוט ביותר והוא מחושב על ידי חלוקת סך כל הנכסים השוטפים לסך כל ההתחייבויות השוטפות.
  • יחס מהיר - Quick Ratio - מאפשר למדוד את יכולת הגוף לפרוע באופן מלא את כל ההתחייבויות באמצעות נכסים נזילים בעתיד הקרוב.
  • יחס מזומן - מודד את יכולת הגוף לפרוע את כל התחייבויותיה באופן מיידי באמצעות מזומן וניירות ערך סחירים.

מומלץ עבורך

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

Liquidity - Bits of Gold - Blog

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

Liquidity - Bits of Gold - Blog
דילוג לתוכן