כנס הקריפטו השני – Bit2C

יום אחד שנועד לבסס את הקשר והידע בקהילת הקריפטו הישראלית. הטכנולוגיה מתקדמת במהירות ומעוררת שאלות לגבי השנים הקרובות.

באירוע יתקימו הרצאות ודיונים בפאנל בהשתתפות רגולטורים ודוברים מובילים בתעשייה. בין הנושאים בכנס: שוק הקריפטו והבלוקצ'יין, היבטי רגולציה, בנקאות ומיסוי, השקעות, הלוואות ומסחר, הזכות לפרטיות, STOs, IEO, Stable coins.

דוברים:

ד"ר סיגל ריבון – הנפקת שקל דיגיטלי
מנהלת האגף המוניטרי, בנק ישראל
ראשת הצוות של בנק ישראל ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים. תסקור את מסקנות הצוות של בנק ישראל לעניין הנפקת שקל דיגיטלי על ידי בנק ישראל ואת המגמה העולמית בנושא.

ד"ר גיתית גור גרשגורן

מנהלת המחלקה הכלכלית של רשות ניירות ערך (הפורשת)
ראשת הוועדה של רשות ני"ע לבחינה ואסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים