רגולציה של מטבעות דיגיטליים בישראל - ציר זמן

ציר זמן
יולי 2013
יולי 2013
ציר זמן
פברואר 2014

הרגולטורים

בנק ישראל, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות המסים, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

סוג המקור

הודעה לעיתונות.

נושא

הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין)

פברואר 2014
ציר זמן
אוגוסט 2014

הרגולטורים

רשות ניירות ערך.

סוג המקור

נייר עבודה.

נושא

מטבעות דיגיטליים – סקירה ראשונית ביטקוין כמקרה בוחן.

אוגוסט 2014
ציר זמן
אוגוסט 2016
אוגוסט 2016
ציר זמן
ינואר 2018

הרגולטורים

רשות ניירות ערך.

סוג המקור

הצעה לתיקון תקנון הבורסה – טיוטה להערות הציבור.

נושא

בחינת תיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים.

ינואר 2018
ציר זמן
מרץ 2018

הרגולטורים

רשות ניירות ערך.

סוג המקור

הודעה לעיתונות.

נושא

חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לא יכללו במדדי הבורסה.

מרץ 2018
ציר זמן
מרץ 2018

הרגולטורים

רשות ניירות ערך.

סוג המקור

דו״ח טיוטה להערות הציבור.

נושא

הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור דוח ביניים.

מרץ 2018
ציר זמן
אפריל 2018
אפריל 2018
אפריל 2018
ציר זמן
מאי 2018

הרגולטורים

משרד האוצר בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

סוג המקור

תיקון צו – טיוטה להערות הציבור.

נושא

טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ח-2018.

מאי 2018
רשות שוק ההון ביטוח
ספטמבר 2022

הרגולטורים

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

סוג המקור

רישיון

נושא

רישיון למתן שירות בנכס פיננסי - מורחב

ספטמבר 2022

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

Bits of Gold - Blog-ציר זמן

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

Bits of Gold - Blog-ציר זמן
דילוג לתוכן