ביטקוין פורים – תשע״ט 2019

חג פורים, חג פורים
חג גדול להודלרים
מסיכות, רעשנים, שירים וריקודים
מחמדים, ממתקים, מגד מגדנות

הבה נרעישה במיינרים!

18:00 – התכנסות
20:00 – תוכנית אומנותית