Bitcoin Talk – Anonymity and Cryptocurrencies

האם ניתן לממש את הזכות לפרטיות במסד נתונים מבוזר?

הבלוקצ׳יין הוא מסד נתונים. הוא מכיל נתונים על כל המשתמשים בו ומאפשר ניתוח של פיסות מידע רבות לגבי המצב הכספי של האדם והעדפותיו. החוק נותן לכל אדם זכויות מסוימות מול מנהלי מסד הנתונים, אמנם זכויות אלה לא ישימות כאשר מסד הנתונים מבוזר.

בשיחה זו נסקור כיצד ניתן ליישם את הזכות לפרטיות, וכיצד לאפשר שימוש של בבלוקצ׳יין גם ללא ניהול ריכוזי.

 

אג׳נדה:

19:00- 19:30 – התכנסות
19:30- 20:45 – אנונימיות ומטבעות דיגיטליים- ג 'ונתן קלינגר