Bulletproofs: Short proofs for confidential transactions or more

 

Bulletproofs נועדו לאפשר עסקאות ״חסויות״ המסתירות את הסכום המועבר בעסקה בביטקוין ובמטבעות דיגיטאלים נוספים. כל עסקה חסויה כזו מכילה בתוכה הוכחה קריפטוגרפית המאשרת את תקפותה. חסיני התבליטים מכווצים את גודל ההוכחה הקריפטוגרפית מ -10 kB עד פחות מ -1 kB. בשביל לסבר את האוזן,  אם כל העסקאות בביטקוין היו חסויות בצורה זו, אזי הגודל הכולל של קבוצת ה- UTXO היה 17 GB בלבד, בהשוואה ל -160 GB עם ההוכחות הנוכחיות.

ל-Bulletproofs יישומים רבים אחרים בפרוטוקולים קריפטוגרפיים, כגון קיצור ההוכחות של כושר הפירעון, דשדוש קצר לאיתור, חוזים חכמים סודיים, וכן תחליף כללי בתחליף פרוטוקולים. בואו לשמוע על השימושים האפשריים והמשמעויות.

ההרצאה תתחיל במבוא רחב ונגיש לקהל ותצלול לפרטים טכניים נוספים.

 

אג׳נדה:

20:00 – 19:30: התכנסות וכיבוד

21:00 – 20:00: תחילת אירוע