Capital Markets Overview – Groundbreaking Wealth Management Solutions

אירוע מרגש נוסף של פינטק אביב שיתמקד בחידושים האחרונים בתחום ניהול העושר.

הפעם נחקור את המגמות וההתפתחויות האחרונות המאפשרות חוויית שוק ההון ללא תלות- החל מלקוחות הליבה ועד ללקוחות הקצה.
בנוסף, נארח שחקנים שונים מעולם הפינטק כמו גם פאנל מומחים עם אנשי מקצוע מהתעשייה, ואלו ישתפו את נקודות המבט שלהם על הפיזור של פתרונות המסחר והשפעתו על אופן ביצוע המסחר.

אתם רגילים לראות את הדובר המרכזי שלנו בטלוויזיה, הנה ההזדמנות שלכם לתקשר איתו באופן אישי. אנחנו שמחים לארח את מר׳ דרור סאקס, מנהל שיווק ופיתוח עסקי, חדר המסחר של הבנק הבינלאומי הראשון.

אג׳נדה:

18:30 – 19:00: ארוחה קלה ומיגנלינג

19:00 – 19:10: דברי פתיחה וסקירה מאת ניר נצר, שותף מייסד בחברת Equitech

19:10 – 19:25: הרצאה מרתקת מאת דרור זקס, חדשנות בשווקי ההון ושיתוף פעולה בפינטק בחדר המסחר של FIBI

19:25 – 19:50: פאנל מומחים עם אנשי מקצוע בתעשיית הפינטק

19:50 – 20:00: חברות המופיעות ברשימה של FinTech

20: 00-21: 00: מינגלינג ומשקאות