תנאי שימוש הוראת קבע

עודכן ב- 27 לנובמבר 2018.

נספח זה הוסכם בין Bits of Gold לבין המשתמש בנוסף לתנאים ולהגבלות המופיעים באתר Bits of Gold (להלן: " תנאי השירות "), וקובע תנאים נוספים החלים על המשתמש הבוחר לבצע רכישה של מטבעות דיגיטליים באמצעות הוראת קבע:

  1. על מנת לבצע עסקה בהוראת קבע, יהיה על המשתמש לציית לכל הליך להכרת הלקוח (KYC) שתבצע Bits of Gold, על פי תנאי השירות.
  2. כל העלויות, הסידורים והאישורים הכרוכים בביצוע הוראת קבע, בין אם הינם חד פעמיים או קבועים עבור כל חודש, יחולו על המשתמש ובאחריותו בלבד. בדומה לכך, קבלת הסכמתו של הבנק לבצע הוראת הקבע ולהעביר את כספי העסקה לחשבון בנק של החברה תלויה אך ורק במשתמש ואין לחברה שום אחריות לאף פעולה הנדרשת לצורך ביצוע הוראת הקבע.
  3. רכישת מטבע דיגיטלי (או מספר עסקאות של רכישת מטבעות דיגיטליים שונים) במסגרת הוראת קבע מותנית בהעברה של מינימום 500 ש"ח. Bits of Gold לא תבצע עסקת רכישה בסכום נמוך יותר. על המשתמש לציין בכתב את פרטי העסקה המבוקשת, כולל הסכום והמטבע הדיגיטלי עד (3) שלושה ימי עסקים לפני ביצוע הוראת הקבע. בהעדר ציון מיוחד, פרטי העסקה של החודש הקודם יחולו על העסקה של החודש העוקב.
  4. כאמור, העברת כספים במסגרת הוראת הקבע תתבצע עד ל-15 לחודש, בכל חודש. אם העברת הכספים תתבצע לאחר ה-15 לחודש, Bits of Gold רשאית שלא להסכים לקבלת ההעברה או שלא לבצע את העסקה למרות קבלת הכספים.
  5. המשתמש רשאי להפסיק את השירות בכל עת.
  6. עמלת הרכישה תעמוד על 4% מסך העסקה (כולל מע"מ). מדובר בעמלה מופחתת המותנית ברכישת מטבע(ות) דיגיטלי(ים) באופן קבוע דרך הוראת הקבע. 
  7. שער החליפין לרכישת המטבע בהוראת קבע ינעל ביום 16 לחודש בשעה 12:00, אם יום ה-16 לחודש אינו יום עסקים, הנעילה תתבצע ביום העסקים הראשון שאחריו.
  8. העברת המטבעות הדיגיטליים לארנק המשתמש תתבצע בתוך 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההעברה, בסופם יקבל המשתמש את המטבע שרכש לכתובת הארנק הדיגיטלי כפי שסופקה על ידו.
  9. המשתמש מסכים כי התפעול האוטומטי של מנגנון הרכישה באמצעות הוראת הקבע אינו מאפשר לקיים עסקאות באופן המבוצע במסלול הפרמיום של החברה (OTC), ולמשתמש לא תהיה כל טענה בהקשר זה.
  10. במידה וקיימת סתירה בין תנאים אלו לתנאי השירות, האמור בתנאים אלו יגבר.

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

Bits of Gold - Blog-TOS - Recurring Payments

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

Bits of Gold - Blog-TOS - Recurring Payments
דילוג לתוכן