Public Key

קריאה של 3 דקות

שם רישמי- Public Key

תרגום חופשי לעברית- מפתח ציבורי

בקצרה- מפתח ציבורי הינו תצורה מורכבת מאוד של קוד קריפטוגרפי (פיסות מידע, פרמטרים, המאפשרים שליטה על תהליך הצפנה או פענוח מידע) המאפשר למשתמש לקבל מטבעות דיגיטליים לחשבונו. המפתח הציבורי משלים את המפתח הפרטי וביחד הם מהווים כלי הכרחי לאבטחה של תחום הקריפטו.

וקצת יותר מזה- כאשר משתמש מחולל את עיסקת הביטקוין הראשונה שלו (או עיסקה של מטבע  דיגיטלי אחר) נוצרים 2 מפתחות ייחודיים: מפתח פרטי ומפתח ציבורי. כל אחד מהמפתחות הינם רצף ארוך של תווים המורכבים מאותיות ומספרים המסייעים לשמירת האבטחה של מערך הנכסים הדיגיטליים של המשתמש.

המפתח הפרטי ידוע למשתמש בלבד ומשמש כ- ID שלו. הוא זה המאפשר לו להוציא/לבזבז, למשוך, להעביר או לבצע כל עיסקה מהחשבון שלו. אלוגריתם מורכב ומתוחכם מאפשר למפתח הפרטי לחולל מפתח ציבורי המאוחסן ביחד איתו בארנק דיגיטלי.

כאשר משתמש מבצע עיסקה לשליחת מטבעות כגון ביטקוין למשתמש אחר, העיסקה משודרת לרשת/אינטרנט ושם מאושרת על ידי תהליך מקדים לכתיבתה בבלוקצ'יין (יומן רישום דיגיטלי). לפני שהעיסקה משודרת היא נחתמת דיגיטלית בעזרת המפתח הפרטי. החתימה מוכיחה בעצם בעלות על המפתח הפרטי אבל לא חושפת את פרטיו בשום צורה.

כיוון שמפתח ציבורי "נגזר" מהמפתח הפרטי, המפתח הציבורי משמש כהוכחה שהחתימה הדיגיטלית הגיעה מהמפתח הפרטי של אותו אדם ומאשרת את זהותו. ברגע שהעיסקה מאושרת כעסקה אמיתית הנכסים הדיגיטליים נשלחים לכתובת הציבורית של המקבל.

הכתובת הציבורית ניתנת להגדרה כחלקיקים/פירורים של גרסת המפתח הציבורי. כיוון שהמפתח הציבורי בנוי מרצף מאוד ארוך של מספרים ואותיות הוא נדחס ומקוצר. לתצורה הסופית קוראים כתובת ציבורית. המפתח הפרטי מחולל את המפתח הציבורי, אשר בתורו, מחולל את הכתובת הציבורית.

כאשר שני אנשים מסכמים על שליחת נכסים דיגיטליים אחד לשני הם חושפים את הכתובת ציבורית שלהם אחד לשני. הכתובת הציבורית היא מקבילה למספר חשבון בנק. השולח צריך את המספר כדי לשלוח כסף למקבל שיוכל אחכ להשתמש בכסף זה בעזרת המפתח הפרטי שלו. המקבל יכול גם לוודא אם השולח באמת בעל כמות המטבעות שהוסכם על העברתם.

למרות שהמפתח הציבורי והכתובת הציבורית הינם נגזרת של המפתח הפרטי כמעט בלתי אפשרי לבצע היפוך תהליך, כלומר, לחולל/לזהות את המפתח הפרטי מהמפתח הציבורי. רשת המטבעות הדיגיטליים נשארת מאובטחת בצורה כל כך גבוהה על ידי שימוש בפעולות מתמטיות מורכבות המבטיחות שהמפתח הפרטי לא ייחשף בעזרת המפתח הציבורי במיוחד בגלל שהמפתח הציבורי והכתובת הנגזרת ממנו חשופים לכל אחד ברשת.

כיוון שזה בלתי אפשרי לחולל מפתח פרטי ממפתח ציבורי או כתובת ציבורית, אם משתמש מאבד את המפתח הפרטי כל מטבע דיגיטלי שנמצא בחשבון יהיה בלתי נגיש לתמיד. מצד שני משתמש שמאבד את המפתח הציבורי שלו יכול ליצור חדש בעזרת המפתח הפרטי שברשותו.

מומלץ עבורך

חדשות, כתבות ועדכוני קריפטו

בחינם אצלך במייל!​

מצטרפים >> ונשארים מעודכנים

Public Key - Bits of Gold - Blog

סיימנו

הצטרפת לכל העדכונים

Public Key - Bits of Gold - Blog
דילוג לתוכן